Právní poradenství

Jako naši řádně platící členové, máte nárok i na bezplatné právní poradenství či zastupování u soudu, a to zejména pak z pracovně-právní oblasti. První instancí, na kterou se můžete s tématy z této oblasti obrátit, je předseda ZO. Pokud bude potřeba odbornějšího rozboru, či se budou kupříkladu týkat majetkoprávní či legislativní oblasti, je potřeba si skrze naše obvyklé informační kanály zažádat o kontakt na konkrétní právničku, jenž sídlí na RP OS KOVO v Ostravě ( poblíž vlakového nádraží Ostrava hl.n. ).

Níže pak ještě detailnější info z Regionálního pracoviště OS KOVO v Ostravě:

  • poslední dobou, se začalo na RP Ostrava v rámci právního poradenství členům OS KOVO obracet stále více členů s prosbou o radu v oblasti insolvencí a exekucí. Tato oblast si žádá specialistu, který se tímto zabývá. Posílejte proto vaše členy, kteří mají problémy v těchto oblastech raději na Poradnu při finanční tísni:

https://www.financnitisen.cz/kontakt_ostrava.php

 

Tel:(+420) 595 532 740
Zelená linka: 800 722 722 (v provozu každé pracovní pondělí od 8.30h do 12h a od 13h do 17.30h)
E-mail:poradna@financnitisen.cz
 Otevírací doba:

Po – Čt8h – 18h
8h – 16h

Nebo na bezplatnou právní poradnu Exekutorské komory:

 https://www.ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny

 Taky on-line:

https://www.dluhovaporadna.cz/

Dále bych chtěl připomenout zásady Bezplatné právní poradny (ke stažení na internetu OS KOVO), kde je specifikováno, že v oblastech občanskoprávních se poskytuje poradenství pouze formou ústního poradenství:

 IV. kapitola

Bezplatné právní poradenství členům OS KOVO

1. Bezplatné právní poradenství členům OS KOVO se realizuje formou:

a) ústního poradenství

b) písemných stanovisek

c) v případě nezbytné potřeby sepsáním žalobních návrhů, smluv, popř. jiných listin

2. Bezplatné právní poradenství členům OS KOVO poskytují funkcionáři a zaměstnanci základních organizací a zaměstnanci OS KOVO, a to především v oblastech pracovněprávních, sociálního zabezpečení, zdravotního a nemocenského pojištění ve formách uvedených pod písm. a) až c) této kapitoly.

3. V oblastech občanskoprávních se poskytuje bezplatné právní poradenství pouze ve formě uvedené v odst. 1 písm. a) této kapitoly a pouze tehdy, jestliže to nebude bránit poskytování právní pomoci podle odst. 2 této kapitoly, nebo právní pomoci poskytované základním organizacím.

Pokud budou vaši členové o těchto věcech informováni, předejdeme tak mnohým nedorozuměním.

Martin Sýkora

Vedoucí RP Ostrava