19 Led

Dva „odstávkové“ pondělky před námi

Další nevýrobní dny jsou tady, letos v pořadí již čtvrtý a pátý.. Ve dnech 01.02. a 08.02.2021 nepojede výroba ( žádná ze tří směn ), a dle platné Kolektivní smlouvy tak budou zaměstnanci doma na 70-ti procentech jejich průměrného výdělku. Nicméně jak už bývá v takové situaci zvykem, vybraní zaměstnanci mohou býti v tyto dny standardně „povoláni“ do práce.

18 Led

Nová podoba Kolektivní smlouvy dojednána!

Dnes jsme zástupcům Společnosti prezentovali výsledky víkendového elektronického hlasování, ve kterém delegáti jednoznačně rozhodli o PŘIJETÍ aktuálně dojednané podoby nové kolektivní smlouvy. Tato je tedy tímto dojednána, a ještě v tomto týdnu ve čtvrtek by mělo dojít k oficiálnímu podpisu.

Takže ještě jednou pro zopakování, níže ve stručnosti dojednané změny:

– platnost první obecné části KS na následující 4 roky, a to již od ledna ( namísto dubna )
– nabídková povinnost pracovního místa ( pokud je k dispozici ) při ztrátě zdravotní způsobilosti
– zvýšení odstupného při ztrátě zdrav. způsobilosti ( po 5-ti letech dvounásobek, po 10-ti trojnásobek, a po 15-ti letech ve Společnosti čtyřnásobek průměrné mzdy )
– zvýšení počtu hodin pro odborovou činnost

 

– platnost druhé mzdové části KS na následující 2 roky, a to již od ledna ( namísto dubna )
PRO ROK 2021:
– zvýšení základních mezd o 2,5% ( pro Op3 +800Kč ) a to již od 01.01.
– zvýšení docházkového bonusu +400Kč ( nově tedy 2.000Kč měsíčně ) a to již od 01.01.
– zvýšení  hodnocení +400Kč ( nově tedy 3.900Kč / kvartál průměrné „B“- čko ) od 01.04.
– jednorázový bonus +10.000Kč splatný v únoru ( 6.000Kč covid bonus + 4.000Kč bonus za dvouletou platnost KS )
– úprava tabulky za splnění plánu ( po starém bychom při plánu 274.600 aut / rok nedostali nic, po novém dostaneme bonus alespoň ve výši 46%, tj. 2x 23% )
– zmírnění krácení letního a zimního dovolenkového bonusu
– závazek, že mimo vládní a hygienická nařízení nebude u nás nařizováno nošení roušek a podobných ochranných pomůcek
PRO ROK 2022:
– zvýšení základních mezd o 3,9% ( pro Op3 +1.300Kč ) od 01.04.
– jednorázový bonus +4.000Kč za dvouletou platnost KS splatný v dubnu
– zavedení kafeterie od dubna: 0-5 let +200Kč, 5-10 let +300Kč, 10 a více let ve firmě ( pod kmenem ) +400Kč měsíčně

 

protokol o hlasování delegátů

14 Led

Zúčtování daně za rok 2020

Členové, jenž si členský příspěvek nechávají strhávat přímo z výplaty ( tzv. ofiko členové )- potvrzení o zaplacených odborových příspěvcích za rok 2020 v řádném termínu předáme, ostatně jak už bývá dobrým zvykem, hromadně na mzdovou účtárnu. Nemusíte se tedy vůbec o nic starat! 🙂

Členové, jenž členský příspěvek hradí skrze trvalý příkaz ze svého bank. účtu ( tzv. tajní členové )- potvrzení o zaplacených odborových příspěvcích za rok 2020 na mzdovou účtárnu automaticky nepředáváme, ale lze si o něj zažádat výhradně skrze email odboryhmmc@email.cz či kontaktní formulář ZDE, a my vám jej na uvedenou emailovou adresu zašleme v elektronické podobě nazpět. Stejný postup platí i pro ty členy, kteří si dělají daně sami.

Upozorňujeme, že jednotlivá potvrzení budeme mít fyzicky k dispozici až od 01.02.2021

7 Led

Konference ZO

Jak jsme již závěrem loňského roku avizovali, v tomto měsíci je potřeba svolat konferenci, která bude hlasovat ( na základě dosavadního výsledku kolektivního vyjednávání ) o finální nabídce předložené Společností.

Vzhledem k aktuálním pandemickým opatřením se Výbor ZO usnesl, že i tentokráte nelze konferenci uspořádat prezenční formou, a tak se opět bude hlasovat formou elektronickou, tj. per rollam. Všem písemně nominovaným delegátům bude s předstihem doručen email s podrobnostmi ( dotyčné prosíme o kontrolu aktuálnosti emailové adresy ), a na základě těch pak ve dnech 16.01. od 00:01 hod do 17.01.2021 23:59 hod budou moci online hlasovat o přijetí / nepřijetí onoho návrhu a případném dalším postupu.

Všem delegátům předem děkujeme za aktivní účast a zodpovědný přístup.

 

 

23 Pro

Vánoce jsou tady!!! :-)

Tak je to tady, před námi jsou svátky plné pohody, lásky a míru! 🙂 Všem našim členům a sympatizantům tedy přejeme jejich klidné prožití, hodně dárečků pod stromečkem a kopu radosti v očích vašich nejbližších! Užívejte do sytosti rodiny, procházek v zimní přírodě, domácího odpočinku….. A hlavně v těchto dnech nemyslete na práci a ten posmolený bacil !!!

A pokud s námi potřebujete něco pořešit / vyřídit, tak s tím prosím posečkejte do čtvrtku 07.01.2021, kdy tady pro vás budeme opět v plné síle k dispozici.. 🙂 

21 Pro

V. kolo vyjednávání KS

Dlužno dodat, dnes proběhlo poměrně v klidu.. 🙂 Na první části KS panuje již shoda, co se té druhé- mzdové týče, tak tam dnes vedení Společnosti předložilo finální nabídku, přes kterou již tzv. nejede vlak.. V lednu tedy bude svolána konference, a na ní se již tradičně usneseme, zda-li tuto nabídku přijmeme, či nikoliv..

Pro Op3 tato nabídka mimo jiné znamená:
 
Rok 2021: do základu +800Kč již od 01.01., +400Kč docházkový bonus již od 01.01., +400Kč do hodnocení od 01.04., 10.000Kč jednorázový bonus splatný v únoru ( 6.000Kč covid bonus + 4.000Kč bonus za dvouletou platnost KS )
Rok 2022: do základu +1.300Kč od 01.04., 4.000Kč bonus za dvouletou platnost KS splatný v dubnu, kafeterie +200Kč měsíčně za 0-5 let/ +300Kč za 5-10 let/ +400Kč za 10 a více let ve firmě ( pod kmenem )