MultiSport karta 2023


Slibem nezarmoutíš, a tak to bohužel nakonec i dopadlo- ujišťování ze strany zaměstnavatele, že tento produkt půjde částečně hradit nově vzniklou firemní kafetérií, se rozplynulo vniveč.. 🙁 Jelikož však vnímáme touhu mnohých z vás využívat tento druh benefitu, vezmeme si zprostředkování oné služby na svá odborářská bedra! 🙂 Níže tedy stručně nejdůležitější technikálie:

  • vydání MultiSport karty zprostředkujeme VÝHRADNĚ všem našim stávajícím, i případně novým členům ZO OS KOVO Hyundai Czech
  • měsíční paušál za kartu je aktuálně stanoven na 770 Kč / člen. Ta je vystavena na jméno konkrétní osoby a je tak nepřenosná
  • za tuto cenu máte každý den ( na vybraná sportoviště ) jeden vstup zdarma, což je až 31 vstupů měsíčně! Jejich mapu naleznete ZDE
  • platbu za dotyčnou kartu hradíte ze svého bankovního účtu ( ideálně trvalým příkazem ) na účet odborové organizace speciálně k tomuto zřízený- 1015257209 / 5500 ( POZOR, jde o jiné číslo účtu než na který tajní členové platí své členské příspěvky !!! ). Jako variabilní symbol pak uvedete své ID číslo a do zprávy pro příjemce napíšete jméno plátce + heslo „Multisport“
  • služba je nabízena bez jakéhokoliv závazku, nicméně jakmile přestanete daný paušál platit, tak opětovná aktivace karty ( ke konkrétnímu jménu ) bude možná až po uplynutí lhůty půl roku
  • ke kartě lze pořídit i další ( doprovodnou ), například pro rodinné příslušníky / známé, nicméně zde je již měsíční paušál stanoven na 1.200Kč za dospělou osobu a 500Kč za dítě do 15-ti let
  • více o tomto produktu naleznete na oficiálních stránkách MultiSport

Nové karty je potřeba objednat / zaplatit nejpozději vždy do 18. dne v měsíci tak, aby byl čas na jejich objednávku, výrobu, dodání, a vy je mohli hned od začátku následujícího měsíce využívat. Pokud tedy máte o kartu zájem, vyplňte kontaktní formulář a do zprávy napište slovo „Multisport“.

add1: pokud bude lockdow a sportoviště uzavřeny, bude firmou MultiSport účtována jen ta část měsíce, po kterou vše šlapalo..