16 Lis

Výrobní přesčasy na převodovkárně

Až nyní jsme obdrželi oficiální informaci, že již zítra ve středu 17.11. ( ranní + odpolední ) a v sobotu 20.11.2021 ( ranní + ranní ) se bude na TRANSMISSIONU standardně vyrábět! Důvodem je náhlý narůst objednávek z našeho sesterského závodu KIA v Žilině.

Jelikož nebude zajištěna autobusová doprava, dostanou zaměstnanci příspěvek na individuální dopravu. Kantýna a úklidové služby v provozu naopak v tyto dny budou..

Účast na těchto přesčasech je samozřejmě dobrovolná, a do konce roku je reálné, že nějaká ta další výrobní sobotka ( na dané hale ) ještě bude..

 

11 Lis

Speciální jednání

Na dnešním speciálním jednání jsme byli seznámeni s pracovním kalendářem pro rok 2022, takže termín letní celozávodní dovolené je již pevně daný ( 23.07.- 07.08.2022, a to včetně přilehlých víkendů ). Co se vánočních svátků týče, tak jak již bylo v zápise řečeno, počítá se s „tradičním individuálním čerpáním dovolené“.. Rovněž už i víme, jaký je plán výroby pro příští rok- jedná se o číslo 321.500 vyrobených vozů, se kterým samozřejmě souvisí i plánované dubnové zrychlení linek na UPH 65. Nějaké podrobnosti pak viz zápis v zaheslované sekci „Soubory ke stažení“..

 

1 Lis

Pravidelné jednání

Dnes proběhlo pravidelné jednání, které se ve své drtivé délce zúžilo na vyhodnocování rizik vyplývajících z aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví, viz nařízení MZ platná od 01.11.2021

Zatímco možnost „vyměnit“ tímto respirátory za chirurgické roušky samozřejmě vítáme, určitě se neztotožňujeme s úhlem pohledu Společnosti, a sice konkrétně ohledně výkladu bodu 1 b)- více viz zápis v zaheslované sekci..

25 Říj

Mimořádná opatření

Níže upřesňující informace přímo z webu Ministerstva zdravotnictví ohledně nošení ochrany úst. Pro nás se tedy nic nemění, protože pokud se zrovna nacházíte více jak 1,5 metru od dalších osob, tak může i nadále v práci „volně dýchat“.

Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. 

Nadále (i po platnosti nového opatření, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby. 

Na základě výše uvedeného je tedy umožněno zaměstnancům vykonávat práci bez ochranných prostředků dýchacích cest za předpokladu, že budou dodržovat výše uvedené  podmínky – tedy v případě pohybu ve vnitřních prostorách pracoviště s rozestupy většími než 1,5 metru.

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.

21 Říj

MultiSport karta 2022

Slibem nezarmoutíš, a tak to bohužel nakonec i dopadlo- ujišťování ze strany zaměstnavatele, že tento produkt půjde částečně hradit nově vzniklou firemní kafetérií, se rozplynulo vniveč.. 🙁 Jelikož však vnímáme touhu mnohých z vás využívat tento druh benefitu, vezmeme si zprostředkování oné služby na svá odborářská bedra! 🙂 Níže tedy stručně nejdůležitější technikálie:

  • vydání MultiSport karty zprostředkujeme VÝHRADNĚ všem našim stávajícím, i případně novým členům ZO OS KOVO Hyundai Czech
  • měsíční paušál za kartu si firma MultiSport stanovila na 690 Kč / člen. Ta je vystavena na jméno konkrétní osoby a je tak nepřenosná
  • za tuto cenu máte každý den ( na vybraná sportoviště ) jeden vstup zdarma, což je až 31 vstupů měsíčně! Jejich mapu naleznete ZDE
  • platbu za dotyčnou kartu hradíte ze svého bankovního účtu ( ideálně trvalým příkazem ) na účet odborové organizace speciálně k tomuto zřízený- 1015257209 / 6100 ( POZOR, jde o jiné číslo účtu než na který tajní členové platí své členské příspěvky !!! ). Jako variabilní symbol pak uvedete své ID číslo a do zprávy pro příjemce napíšete jméno plátce + heslo „Multisport“
  • služba je nabízena bez jakéhokoliv závazku, nicméně jakmile přestanete daný paušál platit, tak opětovná aktivace karty ( ke konkrétnímu jménu ) bude možná až po uplynutí lhůty půl roku
  • ke kartě lze pořídit i další ( doprovodnou ), například pro rodinné příslušníky / známé, nicméně zde je již měsíční paušál stanoven na 950Kč za dospělou osobu a 400Kč za dítě do 15-ti let
  • více o tomto produktu naleznete na oficiálních stránkách MultiSport

Chceš si danou službu nejprve bezplatně a bez závazku vyzkoušet? Není nic jednoduššího! Skrze kontaktní formulář se nám NEJPOZDĚJI DO 21.11.2021 ozvi ( do zprávy stačí napsat jediné slovo, a to „MultiSport“ ) a my Ti na celý měsíc leden 2022 vybavíme testovací kartu úplně zdarma!!! Pokud Tě osloví, navedeš si do 25.01.2022 trvalou platbu na další měsíce viz výše, pokud nikoliv, hodíš ji jednoduše na konci měsíce ledna do koše.. Prostě jednoduché jako facka. 🙂

leták k akci 1    leták k akci 2

add1: pokud bude lockdow a sportoviště uzavřeny, bude firmou MultiSport účtována jen ta část měsíce, po kterou vše šlapalo.. 

4 Říj

Zájezd do vinného sklípku

Jeden zájezd úspěšně za námi, další před námi- tentokráte ten do vinného sklípku! Léty ověřený vinař- pan Stávek, se na nás již strašně moc těší, tak s námi pojeďte mu to jeho sklepení krapec „provětrat“.. 🙂

Vyrazíme tedy do tradičního sklípku v Němčičkách u Břeclavi a to v sobotu 30.října 2021. Doprava opět klimatizovaným autobusem s kapacitou 50 osob, s odjezdy od vlakových nádraží. Konkrétně Ostrava hl.n. 07:00h, Dřevoprodej 07:10h, Frýdek- Místek žel.st. 07:35h. Příjezd nazpět pak tentýž den ve večerních hodinách.. 🙂

 

 

 

 

 

Do neděle 17.října 2021 se mohou registrovat pouze naši řádně platící členové, a až po tomto datu pak lze „zabukovat fleka“ i pro své známé atd., tedy pokud to ještě kapacita busu vůbec dovolí. Tuto rezervaci lze provést výhradně skrze kontaktní formulář ZDE!!! Počet míst je omezen kapacitou autobusu, takže i zde platí známé pořekadlo- kdo se dříve registruje, ten jede.. 🙂 A hlavně v onom formuláři nezapomeňte vyplnit i odjezdové místo…

Každý musí provést rezervaci pěkně sám za sebe, tj. žádné hromadné žádosti o rezervaci nebudou akceptovány!!!

Spoluúčast ve výši 300Kč je pak potřeba uhradit v hotovosti nejpozději do neděle 17.října 2021.

PŘEDTÍM VŠAK VYČKEJTE NA EMAILOVÉ POTVRZENÍ, ŽE JE VOLNÉ MÍSTO JEŠTĚ K DISPOZICI !!!

Ideální je poté daný obnos vhodit do sběrného boxu na vrátnici, a to v podepsané a zalepené obálce, se jménem plátce. Nebude-li rezervace včas uhrazena, bude dané místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí.

29 Zář

Pravidelné jednání

Dnes dopoledne proběhlo jedno z dalších pravidelných jednání se zaměstnavatelem.. Jelikož kdo nečte- neví, měl by tak učinit, neboť zápis z jednání nalezne v zaheslované sekci „soubory ke stažení“.. Ti členové, jenž nám předali své aktuální mailové adresy, by jej měli naleznout i ve své poště, kde jsme zmiňovaný zápis ( poprvé skrze nový systém trewis ) rovněž zaslali.. 🙂

20 Zář

Zájezd do Energylandie- aktualizace

Včerejším dnem skončilo I. kolo registrací, kdy se mohli přihlásit výhradně naši odboráři ( bohužel ne všichni byli schopni toto pochopit ), no a jelikož ještě nějaká ta volná místečka zůstala, mohou se od dnešního dne přihlásit i jejich příbuzní / známí, a samozřejmě i nadále odboráři, jenž to prozatím z nějakého důvodu nestihli. 🙂 Postup je totožný, tj. výhradně skrze kontaktní formulář! Podrobnosti k zájezdu pak naleznete v posledním čísle našeho občasníku ZDE. Kdo nebude mít zaplacenu spoluúčast nejpozději k 29.09., NEJEDE!!!

16 Zář

Přesčasové soboty nebudou

Teď už je to i oficiální, že ani v druhé půlce tohoto měsíce se sobotních přesčasů nedočkáme. Jediný otazník tak stále visí nad případnou výrobou ve státní svátek 28.09.. Ten trend s chybějícími díly se totiž nelepší, a tak je předpoklad, že ani v dalších podzimních měsících to se sobotními přesčasy nebude až tak žhavé.. Někdo smutní, někdo se raduje, každý to hold máme vnitřně nastaveno nějak jinak.. 🙂

DOPLNĚNO 16.09.: takže ani ve státní svátek 28.09. výroba nakonec nepojede