24 Říj

Tajné členství

Druhá varianta, jak být členem naší ZO, je

určena pouze pro agenturní zaměstnance, zaměstnance v insolvenci, vedoucí pracovníky v TT a zaměstnance v MT.

Platba měsíčního příspěvku probíhá z vlastního bankovního účtu, mzdová účtárna a potažmo vedení Společnosti tedy nemá přehled o tom, zda v odborech jste či nikoliv! Všechna data jsou přísně důvěrná a nikde se dál nešíří!!!

Trvalý příkaz si zřiďte na náš bankovní účet číslo: 1015257188/6100 ( IBAN: CZ0461000000001015257188 ) vedený u Equa banky. Zde zasílejte zálohový příspěvek ve výši 250Kč měsíčně. Nezapomeňte jako variabilní symbol uvést číslo své ID karty a vyplnit kolonku odesílatele!!!

přihláška TAJNÉHO člena- verze 2022

přihláška-TAJNÉHO-člena-verze-2022 polsky

Vyplněnou jí pak můžete vhodit do sběrného boxu na personální vrátnici, nebo osobně předat některému z důvěrníků či členů výboru.