25 Říj

Standardní členství

Je nejčastější a nejjednodušší formou členství v odborových organizacích v ČR. Po podepsání zadní stránky přihlášky ( srážky ze mzdy ) se vám každý měsíc strhává 1% z čisté mzdy. Obrovskou výhodu oproti tajnému členství vidíme v tom, že zaměstnavatel má přehled o tom, kolika lidem jsou příspěvky sráženy ze mzdy, a tak k nám chová alespoň nějakou formu respektu. Čím větší to číslo členské základny je, tím menší radost z toho Společnost má.. 🙂 Samozřejmě tomu odpovídá i váha slova s jakou odborová organizace vyjednává, například o kolektivní smlouvě apod..

přihláška klasického člena- verze 2023_ONLINE

Vyplněnou ji pak můžete vhodit do sběrného boxu na personální vrátnici, nebo osobně předat některému z důvěrníků či členů výboru.