25 Říj

Kvartální benefity

Od I. kvartálu, tj. od 01.01.2023 upravujeme „kvartální benefity“.. To znamená, že nově si můžete za rok nechat proplatit účtenku celkem 4x, každý kvartál jednu ve výši 300Kč ( datum uvedený na účtence se vždy musí vztahovat k danému kvartálu ).

A jaké, že to účty vlastně proplácíme? Obecně ze sportu či kultury, tudíž například sauna, plavání, welnes, hokej, fotbal, squash, divadlo, koncert, kino, rybaření apod..

Jednou ročně navíc přispíváme částkou 500Kč / na dítě člena, pokud se zúčastní školy v přírodě, dětského tábora či lyžařského výcviku.

Ve čtvrtém pak rozdáváme navíc tradiční vánoční poukázku ve výši 1.000Kč. Tu lze například uplatnit nejen v těchto řetězcích: Cadhoc Partneři

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Předání účtenek k proplacení musí proběhnout NEJPOZDĚJI do jednoho měsíce od skončení daného kvartálu. Po uplynutí této lhůty nárok zaniká, a děje se tomu tak z důvodu účetního. Rovněž na dané účtence nemůže býti uvedeno cizí jméno, takže ideálně ať tam je uvedeno jméno vaše ( jakožto našeho člena ) nebo žádné..

Lístky lze proplatit tak, že je spolu s vypsaným ID číslem a jménem předáte někomu ze členů výboru, nebo je můžete naskenovat a spolu s číslem bankovního účtu zaslat na odborový email: odboryhmmc@email.cz, či vhodit do sběrného boxu na personální vrátnici.