29 Lis

Pravidelné jednání

Vaše dotazy veškeré žádné, no a hlavní téma ( ohledně případných pracovních činnostech mezi vánočními svátky ) se bude probírat až ve dnech následujících, takže dnes spíše jen formální setkání, tzv. „o ničom“.. :-/ Přesto, zápis naleznete jako obvykle.

22 Lis

Mimořádná opatření

Asi jste již zaregistrovali, že o víkendu vyšla nová mimořádná opatření z dílny Ministerstva zdravotnictví platná od dnešního dne. Níže tedy postřehy k testování na pracovišti ( za ně díky specialistům z RP OS KOVO v Ostravě ) a úplně dole pak samotné kompletní znění daných opatření.

  • v bodě I/1 je stanoveno, že testování lze provádět formou sebetestování nebo rychlým antigenním testem ( dále jen RAT test) s frekvencí 1x/týden
  • v bodě I/2 se nařizuje zaměstnancům podstoupit test, mimo zaměstnance pracující osamoceně, jinak musí test podstoupit zaměstnanec po příchodu do práce, i mimo běžné testovací dny
  • v bodě I/3 je stanoveno, že pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test tak je zaměstnavatel povinen toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví ( KHS ) a zaměstnanec musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu výkonu práce, musí dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních zaměstnanců a také se stravovat odděleně od ostatních
  • v bodě I/4 je stanovena povinnost zaměstnavatele zajistit tento systém v praxi nejpozději do 29.11.2021, jako testovací dny se předpokládají pondělky
  • v bodě III/1 je stanovena povinnost testování se i na OSVČ, s obdobnými následnými postupy
  • v bodě IV/1 se stanovují výjimky z testování a to na:

a) osoby plně očkované

b) osoby, které prodělaly onemocnění COVID 19 a neuplynulo více než 180 dní od prodělání

c) osoby, které podstoupily v posledních 7 dnech test PCR

  • v bodě V se stanovuje povinnost zaměstnavatele vést evidenci o testech, vč. jména a data testů
  • v bodě VI se upřesňuje povinnost v případě pozitivního testu – bez odkladu uvědomit poskytovatele pracovně lékařských služeb a pokud nelze, tak KHS a neprodleně opustit pracoviště. Doba od zjištění pozitivního výsledku testu provedeného podle čl. I do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
  • v bodě VII je stanovena povinnost poskytovatele lékařských služeb nebo KHS vystavit žádanku na PCR test
  • v bodě VIII pak uložena povinnost zaměstnance tento test absolvovat

Mnozí zaměstnavatelé testují i osoby plně očkované, což není v rozporu s Mimořádným opatřením, ale jde o zpřísnění rozsahu kontroly a pokud je toto stanovené vnitřním předpisem zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen toto dodržovat.  Takovéto testování osob plně očkovaných je prováděno s ohledem na jejich možnost být přenášečem viru.

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021

Mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-22-11-2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021

16 Lis

Palivo na měsíc zdarma

Zima klepe na dveře, a poukázky pro dalších 6 výherců rovněž. Tentokráte i zpětně za měsíc říjen, a rovněž s předstihem za měsíc prosinec- to aby se nám to pak nemíchalo s těmi vánočními poukázkami. 🙂  Vyzvednutí je možné tradičně pouze v odborové kanceláři na Pentagonu, no a dny + časy, ve kterých tu někoho zastihnete, pak naleznete ZDE 

palivo na měsíc zdarma- verze web

 

 

20 Bře

Vše ohledně COVID-19 ve vztahu k práci

Na tohle téma existuje plno otázek, rovněž i odpovědí, které jsou však rozesety po celé síti.. 🙁 No a proto OS KOVO zřídil speciální stránky věnované právě tomuto tématu!!! Doporučuji řádně nastudovat, a pokud se vám nepodaří nalézt odpověď na konkrétní dotaz, neváhejte se zeptat přímo na forum! To je rovněž součástí těchto stránek, a na dotazy odpovídají přímo specialisté z OS KOVO..

https://www.oskovo.cz/os-kovo/coronavir-covid-19

 

A doplňující informace naleznete třeba i zde: https://www.okoronaviru.cz/