6 Úno

IX. kolo kolektivního vyjednávání

Koncem minulého týdne nám byl doručen upřesněný návrh zprostředkovatele na řešení kolektivního sporu, na jehož základě dnes proběhlo další kolo vyjednávání. Na něm nám bylo sděleno, že vedení Společnosti bez výhrad akceptuje návrh zprostředkovatele včetně jeho dodatečného upřesnění, a nad rámec předmětného doporučení ještě ponechává v platnosti i další body, které byly v předchozích kolech zmíněny. Členové ZO tak budou mít v následujících dnech možnost se vyjádřit, jestli návrh akceptují či nikoliv, a který nyní na pomyslném stole leží v tomto znění:

ROK 2023

* nárůst základních mezd od 01.04.2023 o 11,7%
* kompenzační bonus 30.000Kč vyplacený v kalendářním měsíci po podpisu KS s tím, že jej dostanou i ti ve výpovědní lhůtě
* započtení agenturní historie do seniority pro využívání benefitů ( vyjma pracovního výročí )
* pokud budou venku nedodělaná auta díky kterým by se výrobní plán jinak splnil, tak výše krácení předmětného bonusu bude možno až po DOHODĚ s odbory
* hodnocení pracovního výkonu bude nově probíhat na měsíční bázi ( vypláceno jako doposavad kvartálně )
* pokud během kalendářního kvartálu člověk marodí nejvýše 5 směn, nebo je max 7 směn na OČR, nemá toto žáden vliv na krácení hodnocení pracovního výkonu
* navýšení příplatku za mimořádnou přesčasovou směnu o víkendech a svátcích z 600Kč na 1.000Kč
* zavedení příplatku za odpracovanou „16-ku“ ve všedních dnech ve výši 400Kč
* úprava krácení docházkového bonusu ( nově se obě poloviny částečně krátí až do 2 dnů absence včetně, celkově do 4 dnů / měsíc )
* zlepšený proces projednávání interních směrnic na které KS odkazuje

ROK 2024

* nárůst základních mezd již od 01.01.2024 o 7,8% ( stejný objem financí jako 10,4% od dubna a výhodnější verze ve vztahu k inflační doložce )
* inflační doložka ve stylu: bude-li předpoklad inflace v roce 2024 v květnu téhož roku větší než růst základů ( 7,8% ), otevírá se kolektivní vyjednávání
* kompenzační bonus  10.000Kč splatný nejpozději do dubna 2024 s tím, že jej dostanou i ti ve výpovědní lhůtě
* navýšení balíku financí pro hodnocení pracovního výkonu ( u průměrného „B“ z 3.900Kč na 4.485Kč )
* nárok na 26 dní dovolené již po 5-ti letech ve firmě a 27 dní po 15-ti letech
* navýšení příspěvku do kafeterie o 100Kč na 500Kč při senioritě nad 15 let
* navýšení pololetního a výročního bonusu při senioritě na 15 let
* do budoucna pravidelná valorizace hodnocení pracovního výkonu ve vazbě na nárůst základních mezd