29 Lis

Distribuce vánočních poukázek

Zítřkem počínaje, rozdáváme vánoční poukázky všem těm našim členům, jež mají zaplaceny alespoň poslední 3 členské příspěvky..

30.11.   05:30- 06:15, 13:30- 14:15   TRANSMISSION, rest area na staré hale

07.12.   05:30- 06:15, 13:30- 14:15   ASSEMBLY, production office- velká meetingovka

14.12.   05:30- 06:15, 13:30- 14:15   PAINT, production office- malá meetingovka

21.12.   05:30- 06:15, 13:30- 14:15   WELDING, cmm room- kontrola kvality

23.12.   05:15- 06:30, 13:30- 14:15   PERSONÁNÍ VRÁTNICE, visitors room

Mimo tyto termíny si lze poukázky, a to po celý měsíc prosinec, vyzvednout v „ouředních“ dnech a časech, v odborové kanceláři na Pentagonu! 🙂

29 Lis

Pravidelné jednání

Vaše dotazy veškeré žádné, no a hlavní téma ( ohledně případných pracovních činnostech mezi vánočními svátky ) se bude probírat až ve dnech následujících, takže dnes spíše jen formální setkání, tzv. „o ničom“.. :-/ Přesto, zápis naleznete jako obvykle.

22 Lis

Mimořádná opatření

Asi jste již zaregistrovali, že o víkendu vyšla nová mimořádná opatření z dílny Ministerstva zdravotnictví platná od dnešního dne. Níže tedy postřehy k testování na pracovišti ( za ně díky specialistům z RP OS KOVO v Ostravě ) a úplně dole pak samotné kompletní znění daných opatření.

  • v bodě I/1 je stanoveno, že testování lze provádět formou sebetestování nebo rychlým antigenním testem ( dále jen RAT test) s frekvencí 1x/týden
  • v bodě I/2 se nařizuje zaměstnancům podstoupit test, mimo zaměstnance pracující osamoceně, jinak musí test podstoupit zaměstnanec po příchodu do práce, i mimo běžné testovací dny
  • v bodě I/3 je stanoveno, že pokud zaměstnanec odmítne podstoupit test tak je zaměstnavatel povinen toto oznámit orgánu ochrany veřejného zdraví ( KHS ) a zaměstnanec musí používat ochranu dýchacích cest po celou dobu výkonu práce, musí dodržovat odstup min. 1,5 m od ostatních zaměstnanců a také se stravovat odděleně od ostatních
  • v bodě I/4 je stanovena povinnost zaměstnavatele zajistit tento systém v praxi nejpozději do 29.11.2021, jako testovací dny se předpokládají pondělky
  • v bodě III/1 je stanovena povinnost testování se i na OSVČ, s obdobnými následnými postupy
  • v bodě IV/1 se stanovují výjimky z testování a to na:

a) osoby plně očkované

b) osoby, které prodělaly onemocnění COVID 19 a neuplynulo více než 180 dní od prodělání

c) osoby, které podstoupily v posledních 7 dnech test PCR

  • v bodě V se stanovuje povinnost zaměstnavatele vést evidenci o testech, vč. jména a data testů
  • v bodě VI se upřesňuje povinnost v případě pozitivního testu – bez odkladu uvědomit poskytovatele pracovně lékařských služeb a pokud nelze, tak KHS a neprodleně opustit pracoviště. Doba od zjištění pozitivního výsledku testu provedeného podle čl. I do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII, po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
  • v bodě VII je stanovena povinnost poskytovatele lékařských služeb nebo KHS vystavit žádanku na PCR test
  • v bodě VIII pak uložena povinnost zaměstnance tento test absolvovat

Mnozí zaměstnavatelé testují i osoby plně očkované, což není v rozporu s Mimořádným opatřením, ale jde o zpřísnění rozsahu kontroly a pokud je toto stanovené vnitřním předpisem zaměstnavatele, je zaměstnanec povinen toto dodržovat.  Takovéto testování osob plně očkovaných je prováděno s ohledem na jejich možnost být přenášečem viru.

Mimoradne-opatreni-testovani-zamestnancu-a-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-s-ucinnosti-od-22-11-2021

Mimoradne-opatreni-testovani-obyvatel-na-pritomnost-viru-SARS-CoV-2-s-ucinnosti-od-22-11-2021

Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-zbozi-a-poskytovani-sluzeb-s-ucinnosti-od-22-11-2021

16 Lis

Výrobní přesčasy na převodovkárně

Až nyní jsme obdrželi oficiální informaci, že již zítra ve středu 17.11. ( ranní + odpolední ) a v sobotu 20.11.2021 ( ranní + ranní ) se bude na TRANSMISSIONU standardně vyrábět! Důvodem je náhlý narůst objednávek z našeho sesterského závodu KIA v Žilině.

Jelikož nebude zajištěna autobusová doprava, dostanou zaměstnanci příspěvek na individuální dopravu. Kantýna a úklidové služby v provozu naopak v tyto dny budou..

Účast na těchto přesčasech je samozřejmě dobrovolná, a do konce roku je reálné, že nějaká ta další výrobní sobotka ( na dané hale ) ještě bude..

 

16 Lis

Palivo na měsíc zdarma

Zima klepe na dveře, a poukázky pro dalších 6 výherců rovněž. Tentokráte i zpětně za měsíc říjen, a rovněž s předstihem za měsíc prosinec- to aby se nám to pak nemíchalo s těmi vánočními poukázkami. 🙂  Vyzvednutí je možné tradičně pouze v odborové kanceláři na Pentagonu, no a dny + časy, ve kterých tu někoho zastihnete, pak naleznete ZDE 

palivo na měsíc zdarma- verze web

 

 

11 Lis

Speciální jednání

Na dnešním speciálním jednání jsme byli seznámeni s pracovním kalendářem pro rok 2022, takže termín letní celozávodní dovolené je již pevně daný ( 23.07.- 07.08.2022, a to včetně přilehlých víkendů ). Co se vánočních svátků týče, tak jak již bylo v zápise řečeno, počítá se s „tradičním individuálním čerpáním dovolené“.. Rovněž už i víme, jaký je plán výroby pro příští rok- jedná se o číslo 321.500 vyrobených vozů, se kterým samozřejmě souvisí i plánované dubnové zrychlení linek na UPH 65. Nějaké podrobnosti pak viz zápis v zaheslované sekci „Soubory ke stažení“..

 

1 Lis

Pravidelné jednání

Dnes proběhlo pravidelné jednání, které se ve své drtivé délce zúžilo na vyhodnocování rizik vyplývajících z aktuálního opatření Ministerstva zdravotnictví, viz nařízení MZ platná od 01.11.2021

Zatímco možnost „vyměnit“ tímto respirátory za chirurgické roušky samozřejmě vítáme, určitě se neztotožňujeme s úhlem pohledu Společnosti, a sice konkrétně ohledně výkladu bodu 1 b)- více viz zápis v zaheslované sekci..

25 Říj

Mimořádná opatření

Níže upřesňující informace přímo z webu Ministerstva zdravotnictví ohledně nošení ochrany úst. Pro nás se tedy nic nemění, protože pokud se zrovna nacházíte více jak 1,5 metru od dalších osob, tak může i nadále v práci „volně dýchat“.

Ministerstvo zdravotnictví dne 22. října 2021 publikovalo v návaznosti na současnou epidemiologickou situaci a možný trend vývoje epidemiologické situace mimořádné opatření upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest. Mimořádné opatření upravuje i používání ochranného prostředku dýchacích cest na pracovišti. 

Nadále (i po platnosti nového opatření, a to od 25. 10. 2021) platí pro všechny osoby zákaz pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek, který brání šíření kapének, ve všech ostatních v bodu 1 mimořádného opatření neuvedených vnitřních prostorech, tj. např. i pracoviště, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru. Tato povinnost se nevztahuje na osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy tuto činnost vykonávají na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby. 

Na základě výše uvedeného je tedy umožněno zaměstnancům vykonávat práci bez ochranných prostředků dýchacích cest za předpokladu, že budou dodržovat výše uvedené  podmínky – tedy v případě pohybu ve vnitřních prostorách pracoviště s rozestupy většími než 1,5 metru.

Dále je zaměstnavateli dána možnost, aby bez ohledu na ustanovení čl. I bodu 1 písm. b), a to zejména minimální vzdálenost 1,5 metru, stanovil v návaznosti na hodnocení rizik specifický postup používání ochranných prostředků dýchacích cest pro své pracoviště. V daném případě, pokud se nejedná o rizikový faktor, který je běžnou součástí práce, tak ochranný prostředek dýchacích cest není klasifikován jako osobní ochranný pracovní prostředek.