25 Říj

Kvartální benefity

Od I. kvartálu, tj. od 01.01.2020 upravujeme „kvartální benefity“.. To znamená, že nově si můžete za rok nechat proplatit účtenku celkem 4x, každý kvartál jednu ve výši 250Kč ( datum uvedený na účtence se vždy musí vztahovat k danému kvartálu ).

A jaké, že to účty vlastně proplácíme? Obecně ze sportu či kultury, tudíž například sauna, plavání, welnes, hokej, fotbal, squash, divadlo, koncert, kino, rybaření apod..

Ve druhém a třetím kvartále navíc přispíváme částkou 500Kč / na dítě člena, pokud se zúčastní školy v přírodě či dětského tábora.

Ve čtvrtém pak rozdáváme navíc tradiční vánoční poukázku ve výši 600Kč. Tu lze například uplatnit nejen v těchto řetězcích: Cadhoc Partneři

!!! UPOZORNĚNÍ !!! Předání účtenek k proplacení musí proběhnout NEJPOZDĚJI do jednoho měsíce od skončení daného kvartálu. Po uplynutí této lhůty nárok zaniká, a děje se tomu tak z důvodu účetního.

Lístky lze proplatit tak, že je spolu s vypsaným ID číslem a jménem předáte někomu ze členů výboru, nebo je můžete naskenovat a spolu s číslem bankovního účtu zaslat na odborový email: odboryhmmc@email.cz, či vhodit do sběrného boxu na personální vrátnici.