Kontrola z OIP

Vážení odboráři a odborářky,

v pátek nás informoval zaměstnavatel, že dne 11. 4. 2016 proběhne v našem podniku kontrola Oblastního Inspektorátu práce. Tato kontrola se zabývala zejména problematikou přesčasové práce, čerpání dovolených a nerovného zacházení mezi zaměstnanci.
Je to jedna z mnoha kontrol, které na náš popud OIP ve Společnosti provede. Kontrolní šetření bude pokračovat tento čtvrtek v čase 8:30 a je dost možné, že si paní Inspektorka zavolá vybrané zaměstnance, zejména pak i některé manažery či specialisty, aby vysvětlili výše zmiňovanou problematiku.
I nadále platí, že vaše podpora a aktivní spolupráce je klíčová k tomu, aby se naše podmínky – coby zaměstnanců, nadále zlepšovaly.

Radek Kuchař, předseda výboru ZO OS KOVO Hyundai Czech

Odpověď Společnosti na oficiální stížnost

Včera, asi 4 hodiny po uveřejnění článku ohledně podání stížnosti na OIP, jsme od vedení Společnosti obdrželi oficiální odpověď. Naleznete ji v zaheslované sekci! Prozatím necháváme bez doprovodného komentáře, nechť si každý zaměstnanec udělá názor sám.. Na posouzení samotného OIP si budeme muset „nějaký ten pátek“ samozřejmě ještě posečkat..